.
ÜNİP

ÜNİP

ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

 

 

ÜST KURUL KARARLARI

 

 

Toplantı Sayısı

 

Karar Tarihi

Karar Sayısı

12

16.06.2010

2010/1-3

 

 

 

 

Üniversitelerarası İşbirliği Programı(ÜNİP) Üst Kurulu Prof. Dr. Cemil ÇELİK ve Prof.Dr Aslan BİLİCİ’nin eşbaşkanlıklarındaİnönü Üniversitesi’nde toplandı.

 

Karar No 1- 2011 yılında yapılacak ÜNİPToplantısı’nın Fırat Üniversitesi tarafından belirlenecek bir tarihte Elazığ’da;2012 yılında yapılacak ÜNİP Toplantısı’nın da Atatürk Üniversitesi tarafındanbelirlenecek bir tarihte Erzurum’da yapılmasına;

Karar No 2- ÜNİP sekreterliğinintoplantıya ev sahipliği yapacak Üniversite tarafından yürütülmesine;

Karar No 3- ÜNİP’e üye üniversitepersonelinin bu üniversitelerin laborotuvar gibi teknik hizmetlerindenyararlanması esnasında, üniversitelerin uygulayacakları analiz ücretlerindebelirli oranlarda indirim yapılmasına;

Karar No 4- Yurtdışından gelen konukbilim insanlarının ÜNİP’e üye üniversitelerde de seminer vermesi veya seminer vereceğiüniversiteye, diğer ÜNİP üyesi üniversitelerin davet edilmesine;

 

Oybirliği ilekarar verildi.

 

 

 

 

Prof.Dr. İsmail ÖZDEMİR

ÜNİP Genel Sekreteri

   
.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr